Despre noi - obștea Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi

Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur” este o mănăstire de călugări, ctitorită de domnitorul Vasile Lupu în anul 1634. Obștea mănăstirii este formată din 9 călugări, starețul mănăstirii fiind Ieromonahul Elisei Nedescu.

Adresa mănăstirii: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 28, cod 700028, Iaşi.

Telefon: 0232 216349, 0734 998030