Contact

Protosinghel Elisei Nedescu

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 28, cod 700028, Iaşi

0752 277876, 0232 216349
sfintiitreiierarhi@mmb.ro