„Pocăința se face în mod ciclic: ne pocăim zilnic!” – Ierom. Elisei Nedescu

(Audio) „Pocăința se face în mod ciclic: ne pocăim zilnic!” – Ierom. Elisei Nedescu

12 Ianuarie 2020
/ Ieromonahul Elisei Nedescu  

Predică la Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) - Ierom. Elisei Nedescu - Mănăstirea Sfinții  Trei Ierarhi din Iaşi - 12 ianuarie 2020