„Să ne ducem viața cu nădejde, fără îngrijorări peste măsură” ‒ Arhim. Nichifor Horia