Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi şi-a serbat hramul