„Cel ce trăiește cunoscând pe Domnul nu se teme de răul din jurul lui” ‒ Arhim. Nichifor Horia