Arhim. Nichifor Horia: „Să ne asemănăm Sfinților Trei Ierarhi, urmându-le credința, făcând ca ei”